MovingMind erbjuder energi och verktyg för att möta vardagens utmaningar med hjälp av qigong, kungfu och meditation. Träningen baseras på standarder från World Academic Society of Medical Qigong och det legendariska Shaolin-templet.


Träningen är kul, engagerande och något utöver det vanliga.
— HR-chef
En glädje och lugn efteråt, trots att stress och jobbproblem var överhängande innan.
— Projektledare
Lugn och pedagogisk lärare som utstrålar kunnande.
— IT-chef

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

INTELLEKTUELLA OCH FYSISKA PRESTATIONER

PERSONLIG UTVECKLING

Uråldrig visdom för den moderna människan

Läkare, akademiker, munkar och militärer har under historiens gång använt qigong, kungfu och meditation för att säkra sin hälsa och välmående, öka sin kraft och kapacitet samt utveckla känslomässig balans och personlig mognad. Utövarna har använt träningen som ett sätt att nå framgång inom sina professioner och för att leva ett rikt liv med energi, glädje och mening. Till sin hjälp har de haft kraftfulla former, dynamiska övningar, stimulerande massage och stilla meditationer. MovingMind strävar efter att förmedla kärnan i de här traditionerna på ett sätt som passar moderna människors behov och livsstil. 


"Många menar att det är viktigt att hantera sin tid. Jag menar att att det är ännu viktigar att hantera sin energi.
Vår personliga energi är grunden för allt vi gör - att känna sig frisk och stark, att kunna prestera på arbetet och syssla med meningsfulla saker, att känna inspiration och passion och att kunna njuta av och uppskatta det vackra i livet."

- Henrik Gustafsson, Grundare och instruktör på MovingMind