DeRui Qigong - ett unikt program för hälsa och personlig utveckling

Master Marcus Bongart under byggandet av Yangtorp Qigong Sancturay. 

Master Marcus Bongart under byggandet av Yangtorp Qigong Sancturay. 

MovingMind är glada över att kunna erbjuda utbildningsprogrammet DeRui Qigong. DeRui är uppkallat efter dess grundare Marcus Bongart, som är läkare i Kinesisk medicin, Qigong-mästare, Shaolin-munk och vicepresident i World Academic Society of Medical Qigong.

DeRui är det namn han fick när han adopterades som munk in i det legendariska Shaolin-templet. DeRui har många betydelser men kan översättas på följande sätt:

 • De: "grundaren" eller "den förste"
 • Rui: "den godhjärtade" eller "den fridfulle"

Master Marcus har satt samman ett program för träning och själv-behandling baserat på hans långa terapeutiska erfarenhet med Qigong och Kinesisk medicin. DeRui-programmet baseras på gammal kinesisk kunskap och principer och inkluderar omväxlande och stimulerande träning bestående av stående och sittande övningar liksom akupressur och meditation. 


DeRui - Stående dynamiska övningar och stilla meditation

Detta är ett grundläggande system som består av ett antal dynamiska stående moment och sittande meditation. Qigongövningarna i detta program har traditionellt använts av kampkonstutövare, läkare och munkar. 

Systemet är enkelt att lära sig, kan utövas av alla och ger en bred introduktion till Qigongens värld. Utförandet kan anpassas i intensitet och längd beroende på till exempel ålder, ambitionsnivå, hälsotillstånd och tillgänglig tid och plats. De övningar som lärs ut är mycket kärnfulla och kan följa med utövaren under lång tid med fördjupade upplevelser och effekter.

Ungefär elva övningar lärs ut inom följande områden: 

 1. Avslappningsövning: Fysisk, känslomässig och mental avslappning 
 2. Stretchövningar: Stretching för att motverka stelhet i axlar och skuldror
 3. Koncentrationsövningar: Öka fokus men även höjda energinivåer och främjad cirkulation
 4. Medicinska övningar: För stödjande av viktiga energisystem och organ
 5. Meditationsövning: Främjar balans och personlig utveckling.

Enligt Master Marcus syftar övningarna till att stärka den fysiska konditionen och kroppens konstitution, öka energitillgången, stärka utövaren mentalt och vara själsligt berikande. Qigongen syftar även till att motverka åldrande och förbättra livskvalitén. Qigong-övningarna gör det möjligt att förebygga besvär och till och med bota dem. Qigongen kan även användas för att stödja och komplettera eller förstärka andra former av terapier.


DeRui - Sittande dynamiska övningar och stimulerande massage

Syftet med de dynamiska sittande övningarna är att skapa och främja cirkulation av energi i kroppen. Det här programmet är särskilt bra för att öka hälsan och stärka överkroppen och axlarna. DeRui sittande övningar är särskilt lämpligt för personer som är svaga, sjuka eller har andra besvär som gör det utmanande att stå under längre perioder. Programmet lämpar sig även för arbetsplatser med begränsat utrymme eller för gravida.

 Cirka femton stycken övningar lärs ut inom följande områden:

 1. Avslappningsövning: Fysisk, känslomässig och mental avslappning 
 2. Stretchövningar: Stretching för att motverka stelhet i rygg och axlar
 3. Holistiska övningar: Generella hälsofrämjande och balanserade övningar 
 4. Massageövningar: För att stärka energi främst i knä och njurar
 5. Meditationsövning: Öka energinivån och harmonisera känslor

De sittande positionerna sker med benen i kors på en kudde eller sittande på en stol. Programmet kan även utövas stående som ett verkningsfullt sätt att öka energinivåerna för till exempel atleter och kampsportare. DeRui sittande dynamiska övningar går utmärkt att kombinera med DeRui akupressur eller annan qigong. 


DeRui - Självbehandling med akupressur

För ungefär 3000 år sedan medverkade Yin & Yang-skolan till att vidareutveckla den Kinesiska medicinen. De skapade ett system för behandling kallat Dao Yin (en äldre benämning på Qigong). Dao Yin användes för självbehandling och innefattade punktmassage och qigongövningar. 

DeRui akupressur har sina rötter i Dao Yin men utgår från den moderna akupunkturens teori. Akupressuren innebär att stimulera ett urval av de vanligaste behandlingspunkterna som används inom akupunkturen.  Ungefär 20 stycken punkter lärs ut under kursen. De är enkla at lokalisera och stimuleras via tryck, massage eller lätta slag. Akupressuren sker sittande och effekten höjs med hjälp av ett särskilt mentalt fokus som synkroniseras med rörelse och andning.

Exempel på effekter av akupressuren

 1. Punkter som är uppiggande och främjar cirkulation
 2. Punkter som lugnar och dämpar frustration 
 3. Punkter som motverkar muskelspänningar och huvudvärk
 4. Punkter som stärker immunförsvar och matsmältning
 5. Punkter som är generellt hälsofrämjande och balanserande

Programmet har använts i intensiva rehabiliteringsprogram sedan 1980-talet med goda resultat. DeRui akupressur är också ett bra komplement till akupunkturbehandling och annan Qigong-träning. 


DeRui - De vitala organen

DeRui - De vitala organen är ett tematiskt program som syftar till att svara mot vanliga problem relaterat till obalanser i hormon- och immunsystemet. Specifika övningar och meditationer används för att reglera och påverka de vitala organen och dess funktion. Med de vitala organen menas här främst prostatan hos män samt livmoder och äggstockar hos kvinnor.


DeRui Meditationssystem - från avslappning och koncentration till medicinsk, emotionell och spirituell meditation

DeRui meditation bygger på Master Marcus Bongarts gedigna erfarenhet av olika former av meditation.

Det första steget i DeRuis meditationsprogram syftar till att skapa förutsättningar för mental avslappning och koncentration med hjälp av sinnrika visualiseringar. Deltagaren lär sig skapa en färgstark inre värld som fungerar som en plattform för fortsatt mentalt arbete. 

Utifrån den här plattformen lär även kursen ut tekniker för att hantera negativa erfarenheter och känslor samt att fylla utövaren med ny kraft och energi enligt läran om de fem elementära processerna (trä, eld, jord, metall och vatten).

DeRui meditation har flera fortsättningssteg 

2. Medicinsk meditation inriktad för hälsa.
3. Meditation med emotionell inriktning - att omvandla det negativa till det positiva.
4. Spirituell meditation baserad på de kinesiska esoteriska erfarenheterna i taoismen och buddhismen.

Meditationskurserna vänder sig både till nybörjare och på grund av sitt speciella innehåll även till erfarna utövare.