iStock_000001355096XSmall.jpg

Ett kompletterande perspektiv - Människan som ett energisystem 

The chinese approach to health is holistic; it involves not only the fight against micro-organisms and the poor functioning of his organs, but also his harmonous relationship with himself, with other people, with climatic and environmental conditions.
— Wong Kiew Kit (2002): The complete book of Chinese medicine

I de tidiga kinesiska civilisationerna fick Shamaner sina första upplevelser av något de kallade qi (livsenergi) under transdanser och meditationer. De upptäckte att livsenergin finns överallt i universum och främst kommer till oss människor via maten vi äter och luften vi andas. Dessa livsviktiga energier sprids till kroppens organ och celler för användning och ytterligare förädling till nytta för kroppens funktioner. 

Shamanerna insåg att människan i grunden är ett energisystem - ett fundamentalt ramverk och kontrollsystem för olika livsprocesser. När det finns rikligt med energi i systemet och det flödar harmoniskt kan människans fysiologiska och psykologiska funktioner fungera på ett effektivt sätt. Orsaker till sjukdom uppstår inte.

De upptäckte även att energisystemet går att påverka. Genom andas, tänka och röra sig på ett särskilt sätt kunde de ta upp mer energi och stärka flödet av energi i kroppen. Sedan dess har qigongen (vetenskapen om energi) utvecklats till en stor flora av olika stilar och skolor främst inom medicinen, kampkonsten och tempelverksamheten.


Träning med högsta kvalitet och effektivitet

Evidence for the efficacy for Qigong and Tai Chi, including bone health, cardiopulmonary fitness and related biomarkers, physical function, falls prevention and balance, general quality of life and patient reported outcomes, immunity, and psychological factors such as anxiety, depression and self-efficacy
— Jahnke et.al. (2011) A Comprehensive Review of Health Benefits of Qigong and Tai Chi

Qigong är en del av den kinesiska medicinen som World Health Organization menar är lika effektiv som västerländsk medicin. MovingMind följer standarder och forskning från World Academic Society of Medical Qigong, Foundation for Traditional Chinese Medicine and Medical Qigong och Concept of Educational Qigong. för att erbjuda träning med högsta effektivitet och kvalitet.

Västerländska forskare närmar sig qigongen och inledande studier påvisar resultat redan vid kortare träningsperioder och interventioner. Med andra ord vet vi att den Kinesisk medicinen och qigongen fungerar men en västerländsk förklaringsmodell som beskriver kroppen som ett bio-energisystem är fortfarande i sin linda.

MovingMind har nära samverkan med ledande företrädare av qigongen till exempel Master Marcus Bongart som är läkare i kinesisk medicin, Qigongmästare, Shaolinmunk och driver Yangtorp Qigong Sancturay på Österlen i Södra Sverige. En tydlig koppling till lång systematiserad erfarenhet och en levande tradition är en viktig del i att erbjuda innehållsrik och verkningsfull träning.


Dokumentär om kinesisk medicin

I dokumentären "The Science of Acupuncture " från BBC undersöker programledaren Kathy Sykes principerna bakom kinesisk medicin med fokus på akupunktur. I programmet visas även exempel på olika typer av qigong till exempel "hårdare" qigong från Shaolin och "mjukare" qigong från Taijin.