Yangtorp Qigong Sanctuary

Yangtorp Qigong Sanctuary

Efter många år av efterforskningar och utvärderingar har MovingMind valt att främst samverka med följande mästare och Sifus 

Master Marcus Bongart Shi DeRui

CesamQ (Concept of Educational Standards for Medical Qigong) erbjuder Qigongutövare ett professionellt och effektivt program med rika möjligheter till fördjupning och breddning inom både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper. 

CESAMQ är en del av Beijing University of Chinese Medicine och en gren av det legendariska Shaolin-klostret. Master Marcus är bland annat läkare i Kinesisk medicin, Qigongmästare, Shaolin-munk, Vicepresident i World Academic Society of Medical Qigong, hedersmedlem i Taoist Society och adopterad in i Qigongfamiljen Wu Lee.  

Master Marcus har skapat Yangtorp Qigong Sancturay på Österlen i Skåne. Yangtorp invigdes under våren 2015. Området och dess byggnader är till för utbildning, behandling, träning, rekreation och konferenser. MovingMind planerar ordna regelbundna resor till Yangtorp för kurser, fördjupningar och olika upplevelser.

Läs mer om Yangtorp Qigong Sanctuary

Sifu Patrik Gavelin

Dynamic Systems erbjuder utbildningar i modernt självförsvar med fokus på Wing Tsun och Escrima. Dynamic Systems följer den erkända Leung Ting Wing Tsun Kungfu och är en medlem av Martial Arts Alliance. 

Chefsinstruktören på Dynamic Systems, Sifu Partik Gavelin, har mer än 30 års erfarenhet av att träna och lära ut Wing Tsun, Escrima och annan kampkonst. Instruktören Sifu Simon Zeeck, har mer än 20 års erfarenhet av att träna och lära ut Wing Tsun, Escrima och annan kampkonst.

Läs mer om Dynamic Systems

Andra källor för information och inspiration