Sex hemliga ord - ett medicinskt och spirituellt qigongsystem som förvaltats och förfinats under årtusenden

Sex hemliga ord, ibland även översatt som "De sex ordens hemlighet", är ett kärnfullt men mångsidigt qigongsystem som utvecklats och förvaltats av familjen Wu Lee under otroliga två tusen år. Sex hemliga ord har sitt ursprång i Fem handflators rörelser, vars historik sträcker sig ytterligare 1000 år tillbaka. 

Grundaren till systemet var en militärläkare som efter tragiska händelser kom att mediterade i en grotta under 30 år. Under dessa år formades Sex hemliga ord och en insikt om vikten av att sträva efter renhet, goda gärningar och att aldrig använda energi på ett negativt sätt. Systemets filosofi bygger på taoistiska, buddhistiska och tibetanska influenser.

Never use energy with a destructive purpose.
— Wu Lee

Fram till nyligen har systemet varit en väl förborgad hemlighet tillgänglig endast för mästaren och en liten krets utvalda lärjungar i sin sökan efter hälsa och personlig utveckling. När Master Marcus Bongart blev adopterad in i familjen Wu Lee fick han även möjligheten att sprida familjens kunskap och traditioner till en vidare krets. 

Systemet används ofta i medicinskt syfte för att reglera kroppens energier och de viktiga inre organens funktioner i enlighet med den Kinesiska medicinen. Utförandet baseras på dynamiska och statiska sammanflätade övningar, kraftiga men ändå långsamma och harmoniska rörelser, reglering av andning i ett tillstånd av avslappning och total koncentration med visualiseringar av energipunkter och flöden.

Det finns stora möjligheter att anpassa utövandet till olika svårighetsgrader och användningsområden vilket gör det möjligt att arbeta och fördjupa sig inom systemet under lång tid. Sex hemliga ord utvecklar även färdigheter för att kunna arbeta med Qigong i terapeutiskt syfte, som självbehandling eller behandling av andra.

Sex hemliga ord kan repeteras många gånger under ett träningspass vilket kan försätta utövaren i ett särskilt tillstånd av harmoni och känsla av samhörighet med omgivningen, vilket gör att systemet ibland kallas för den "kosmiska dansen". En spännande aspekt av systemet är att det använts av mästare för att söka svar på livets mysterier och legenderna talar om mästarnas gåtfulla krafter och förmågor. 

Sex hemliga ord har fyra fördjupningskurser som detaljerar olika moment med avseende på rörelser, organsystem, energiflöden, mentalt arbete, teurapeutiska tillämpningar med mera enligt följande uppdelning:

  1. Lilla Kretsloppet och levern
  2. Hjärtat och mjälten 
  3. Lungorna och njurarna
  4. Ryggmärgen och skyddet
Patrick Bongart visar delar av Sex Hemliga Ord

Patrick Bongart visar delar av Sex Hemliga Ord