Group at shaolin gate.jpg
Before I was born who was I?
After I am born who am I?
Respect yourself, everybody will respect you.
Understand yourself, everybody will understand you.
There are mirrors all around you, strive to see and understand yourself.
Strive to have a heart of a Buddha.
Stop doing bad things, only do good.
Do whatever you can to help others.
In these ways you help yourself.
Help yourself, and you help the world.
Amitofu!
— Sifu Shi Yan Ming (2006): Kung Fu, the Way of the Warrior

Träning med ursprung i det legendariska Shaolin-templet

År 527 e.Kr. anlände en munk vid namn Boddhidarma till Shaolin-templet i Kina för att lära ut Buddhism. Han upptäckte att munkarna i templet var för svaga för att utöva sin andliga träning på ett effektivt sätt. Efter en längre tids mediterande i en grotta lärde han dem övningar för att öka sin yttre och inre styrka. Dessa övningar blev grunden till Shaolin Kungfu (kampkonst) och Shaolin Qigong. 


Under historiens gång har det kungliga Shaolin-templet huserat de främsta filosoferna, generalerna, läkarna, ministrarna, poeterna och andra betydande personer i Kina. De har bidragit till att kontinuerligt utveckla kungfun och qigongen. Ett resultat av detta var att träningen i Shaolin-templet innefattade hälsa och välmående, effektivt kampkonst samt intellektuell och andlig utveckling.

De Shaolin-former (rörelsesekvenser) som lärs ut av inom MovingMind är anpassade för moderna människor. Därför har extrema och akrobatiska rörelser tagits bort.


Shaolins åtta skatter - Legenden säger att den är skapad av general Yue Fei på 1100-talet. Hans soldater behövde klara svåra fysiska utmaningar i form av hårt väder, långa marscher och hantera tunga rustningar och vapen. De behövde även hantera den svåra mentala och känslomässigs stress som det innebar att vara i krig.


Eftersom generalen lärde ut denna träningsform till sina soldater så har den fått stor spridning och utövas idag i en mängd olika varianter. I Shaolin ingår dessa övningar i grundträningen för att skapa kondition hos stridsmunkarna och kraft i kungfu-utövandet.

Syftet med de åtta stående dynamiska övningarna som lärs ut av MovingMind är främst att skapa flexibilitet och styrka i muskler och leder, massera och reglera de inre organen, öka energiflöde och blodcirkulation samt stärka nervsystemet.


Shaolin Tiger - Många av Shaolins kungfuformer är skapade efter observationer av vilda djur, vars karaktär och förmågor ofta är överlägsna människans. Fem djur har särskild betydelse i Shaolin kungfu, nämligen Ormen, Leoparden, Tranan, Draken och Tigern. 


Tigern är välkänd för sin vildhet och kraft samtidigt som dess rörelser är smidiga och eleganta. Tiger-formen bygger extern styrka (fysisk styrka, flexibilitet, koordination, balans etc.) men det huvudsakliga syftet är att utveckla inre styrka, så att utövaren känner sig avspänd men kraftfull, samt personliga egenskaper som Tigerns mod och integritet. 

Tiger-formen är en dynamisk form som består av cirka 30 stycken sammanlänkande rörelser. De fokuserade rörelserna görs snabbt eller långsamt, i olika riktningar, i höga och låga positioner i samklang med andningen. 


Shaolin Stav - Shaolin kungfu har ett brett register av olika sorters vapen. Historiskt har vapen varit en nödvändighet för att kunna försvara sig under osäkra och våldsamma tider. Att använda vapen i träningen är ett sätt att öka komplexiteten och ge ytterligare koordination, kondition och kraft. 


Shaolin-munkarna är kända för sin skicklighet att använda en stav. Staven som vapen har sitt ursprung i spjut eller stora knivar för användning på slagfältet, ofta i kamp där hästar var inblandade. Munkarna i Shaolin-templet upplevde att dessa aggressiva vapen var olämpliga för deras fridfulla tempelmiljö, så de tog bort spetsarna och knivarna och tränade enbart med stavarna.

Stav-formen som lärs ut hos MovingMind är en dynamisk form och består av en sekvens av cirka 30 rörelser. Kroppens och stavens rörelser följer varandra i olika riktningar och i höga och låga positioner. Formen utvecklar extern styrka och smidighet men även möjligheten att flytta kraft och fokus utanför kroppen.


Demonstration av Shaolin-former och akrobatik

Nedanstående video är amatörmässigt filmad men visar på en fantastisk snabbhet, balans, elegans och smidighet som kan kännerteckna utövarna av Shaolin.