iStock_000005064553Mediumlight.jpg

Power Qigong

Nivå 1
System: Shaolins 8 skatter
Instruktörer: Kim Zidén & Henrik Gustafsson

Heldagskurs
Tid: Under planering.
kl 10-17
Kostnad: 1200 kr

ÖKAD FYSISK OCH MENTAL STYRKA OCH SMIDIGHET "SHAOLIN STYLE"

Power qigong är en heldagskurs för dig som vill bli starkare och smidigare både fysiskt och mentalt, höja dina energinivåer och samtidigt förbättra din hälsa.

Kanske utövar du redan någon idrott, går på gym eller tränar fysiskt på annat sätt men vill utveckla din inre styrka och balans? Eller känner du att du behöver motverka stelhet och kraftlöshet genom en helhetsträning för kropp, energi och tanke?

Syftet med de stående dynamiska övningarna är att skapa flexibilitet och styrka i muskler och leder, massera och reglera de inre organen, öka energiflöde och blodcirkulation samt stärka nervsystemet. 

I Shaolin ingår dessa övningar i grundträningen för att skapa kondition hos stridsmunkarna och kraft i kungfu-utövandet.

Under kursen går vi igenom: 
- Avslappning: Fördjupad fysisk, känslomässig och mental avslappning.
- Stretching: Ökad rörlighet i kroppens muskler och leder. 
- Koncentration: Förhöjd uppmärksamhet och medvetenhet.
- Energi: Stimulans av viktiga organ och flöden.
- Meditation: Ökad inre styrka och främjad balans.

Vi kommer även att visa på hur qigongövningarna kan tillämpas till exempel för att fokusera inför en fysisk prestation, skapa större uthållighet, öka explosiviteten och maximera återhämtningen. 

Kursen kombinerar teori och praktik med målsättningen att deltagaren efter kursen ska kunna träna på egen hand när och där det passar. Övningarna tar liten yta i anspråk och utförandet kan anpassas i intensitet beroende på till exempel ålder, ambitionsnivå och hälsotillstånd.

Om du vill veta mer om Shaolin - läs här.


Intelligence Qigong

Nivå 1
System: Den godhjärtades väg
Instruktör: Henrik Gustafsson & Kim Zidén

Heldagskurs
Tid: Under planering.
kl 10-17
Kostnad: 1200 kr

DE LÄRDAS TRÄNING FÖR KÄNSLOMÄSSIG BALANS OCH MENTAL KLARHET

Den godhjärtades väg innebär en helhetsträning med dynamiska övningar, stimulerande akupressur och stilla meditationer för att möta stress, stelhet och kraftlöshet. Den här qigongen främjar särskilt utveckling av känslomässig balans och mental klarhet.

Övningarna kan utföras sittande, för djupare koncentration, men även stående, för utökad effekt. Träningen är intressant för en bred grupp - allt från kunskapsarbetare och kreatörer, som vill öka sin produktivitet och skaparkraft, till gravida och äldre som vill träna för välmående och vitalitet. 

De dynamiska övningarna skapar och främja cirkulation av energi i kroppen och bidrar till att öka rörligheten i överkroppen och axlarna. Meditationsövningarna hjälper till att samla energi och göra sig av med stress, oro och frustrationer.

Eftersom systemet kan utföras sittande är det lämpligt för dig som är intresserad av eller vill komplettera med en mindre fysiskt krävande form av qigong där det mentala arbetet kan ta större plats. Kanske har du särskilda besvär eller svagheter som gör det utmanande att stå under längre perioder.

Cirka femton stycken övningar lärs ut inom följande områden:
- Avslappningsövning: Fysisk, känslomässig och mental avslappning.
- Dynamiska övningar: Stärka flöden och rörlighet i överkropp och armar
- Massageövningar: För att stärka energi främst i knäna och njursystemet.
- Meditationsövningar: Höja energinivån och öppna hjärtat.

De sittande positionerna genomförs sittande på en stol eller med benen i kors på en kudde. Det går även att variera träningsprogrammet genom att utföra övningarna stående vilket då även tränar aktiverar flöden i benen och ytterligare höjer effektiviteten i träningen.

Vi kommer att gå igenom hur qigongövningarna kan användas i olika situationer som att skapa ökad närvaro i nuet, samla sig inför en prestation, lugna oroliga tankar och hantera spänningar i nacke, huvud och ögon.

Kursen kombinerar teori och praktik med målsättningen att deltagaren efter kursen ska kunna träna på egen hand när och där det passar. Programmet passar även utmärkt för hemmamiljöer eller arbetsplatser med begränsat utrymme.

Om di vill veta mer om den måstare som förmedlat övningarna -Läs mer om Marcus Bongart här.


Medical Qigong

Nivå 1
System: DeRui stående
Huvudinstruktör: Henrik Gustafsson

Heldagskurs
Tid: Under planering
kl 10-17
Kostnad: 1200 kr

DYNAMISKA ÖVNINGAR FÖR BÄTTRE HÄLSA, ENERGI & STRESSHANTERING

Heldagskursen riktar sig till alla som behöver stärka och ta kontroll över sin hälsa, bättre hantera sin energi, möta stress och öka sitt välmående. Grundsystemet introducerar till enkla och effektiva qigongövningar som passar en modern livsstil.

Systemet består av ett antal omväxlande stående dynamiska övningar och sittande meditation. Utförandet kan anpassas i intensitet beroende på till exempel ålder, ambitionsnivå och hälsotillstånd.

Övningarna har historiskt använts av kinesiska läkare, kampkonstutövare och munkar och ger en bred introduktion till Qigongens fascinerande värld. De övningar som lärs ut är mycket kärnfulla och kan följa med utövaren under lång tid med fördjupade upplevelser och effekter.
 
Under kursen går vi igenom: 
- Avslappningsövning: Fysisk, känslomässig och mental avslappning
- Stretchövningar: Stretching för att motverka stelhet i axlar och skuldror
- Koncentrationsövningar: Ökad uppmärksamhet men även höja energinivåer och harmoniserade flöden
- Medicinska övningar: För stödjande av viktiga energisystem och organ
- Meditationsövning: Påverkan av centrala meridianer och energicenter

Vi kommer även att visa på hur qigongen kan tillämpas för effektiva "power breaks", motverka stelhet vid stillasittande/statiskt arbete, samla sig inför en prestation, återhämta sig efter stress, varva ner på kvällen med mera.

Kursen kombinerar teori och praktik med målsättningen att deltagaren efter kursen ska kunna träna på egen hand när och där det passar.

Läs mer om DeRui här.


Medical Qigong 

Nivå 2
System: Sex hemliga ord
Huvudinstruktör: Kim Zidén

Helgkurs
Tid: Under planering
Kostnad: 2400 kr

Kunskapskrav: Ha genomfört kursen Medical Qigong - DeRui stående.

OPTIMERA HÄLSAN OCH ENERGIHANTERINGEN, BALANSERA KÄNSLORNA OCH DE INRE ORGANENS FUNKTIONER

Sex hemliga ord är ett unikt system för hälsa och personlig utveckling och är för dig som ytterligare vill optimera och påverka din hälsa och välmående ur ett medicinskt perspektiv, hantera din energi på ett djupare plan samt hitta ett större lugn och harmoni i relation till dig själv och andra.

Läkar- och militärfamiljen Wu Lee har förvaltat systemet i mer än 2000 år. Sex hemliga ord är kärnfullt på många sätt - det är en form som tar liten yta i anspråk, innehåller endast åtta rörelser och integrerar de viktigaste koncepten från de Taoistiska, Buddhistiska och Tibetanska traditionerna samt erbjuder rika terapeutiska och medicinska tillämpningar.

Sex hemliga ord har även fyra fördjupningskurser med detaljerad genomgång av olika moment, organssystem och mentalt arbete. Systemet går snabbt att komma igång med men har ett djup som ger utövaren möjligheter till egen träning och utveckling under lång tid.

Läs mer om Sex hemliga ord här.


Qigong Meditation

Nivå 3
System: DeRui Meditation 

Kvällskurs
Start: Under planering
Nivå: Avancerad

MEDITATIONSSYSTEM - FRÅN AVSLAPPNING OCH KONCENTRATION TILL MEDICINSK, EMOTIONELL OCH SPIRITUELL MEDITATION

Det första steget i DeRuis meditationsprogram skapar möjligheter för mental avslappning och koncentration med hjälp av sinnrika visualiseringar. Deltagaren lär sig skapa en färgstark inre värld som fungerar som en plattform för fortsatt mentalt arbete. 

Utifrån den här plattformen lär även kursen ut tekniker för att hantera negativa erfarenheter och känslor samt att fylla utövaren med ny kraft och energi enligt läran om de fem elementära processerna (bildligt kallade trä, eld, jord, metall och vatten).

DeRui meditation har flera fortsättningssteg med fokus på medicin och hälsa, att arbeta med känslor samt spirituell meditation utifrån erfarenheter från taoistisk och buddhistisk meditation.

 Kursen kombinerar teori och praktik med målsättningen att deltagaren efter kursen ska kunna utföra programmen på egen hand.

Läs mer om DeRui