If the heart is strong and the mind healthy, a person can think clearly, memory is good, the state of consciousness and insight are sharp, the cognition is clear, sleep is sound, intelligence is bright, ideas flow easily and he or she acts wisely.
— Giovanni Maciocia (2009): The psyche in chinese medicine

Livsstilskompetens - Mår du som du förtjänar? 

Många människor känner att de varken har kraft, motivation eller möjligheter att möta det moderna livets utmaningar eller kan njuta av det goda i livet. MovingMind utgår ifrån att det krävs någon form av färdighet eller kompetens för att hantera svårigheter och långsiktigt må bra och ha energi.


Det verkar finnas ett samband mellan vår hälsa och vårt välmående relaterat till vår livsstil. Vi kan naturligtvis råka ut för olyckor, hamna i farliga situationer eller kanske kämpa med ärftliga åkommor men för det stora flertalet är det livstilen som har den största påverkan på hälsa och välmående. Livsstil innefattar till exempel hur vi äter, sover, arbetar, umgås och tränar men även vilka attityder och värderingar vi har.

För att må bra och ha energi på lång sikt krävs en balanserad livsstil och kunskap om kroppens och själens behov och begränsningar. Det krävs också en insikt om att en individ kan ta kontroll över och påverka sin livsstil. MovingMinds utbildningsprogram strävar efter att erbjuda människor verktyg för att själva ta ett aktivt ansvar för och arbeta med sin hälsa och sitt välmående, sina fysiska och intellektuella prestationer och sin personliga utveckling.

För att stödja livsstilskompetens och passa moderna människor strävar MovingMind att erbjuda:

  • Integrerade övningar för kropp, energi och sinne

  • Enkel och effektiv träning på ett informellt och kul sätt

  • Koncentrerade kurser som snabbt skapar resultat 

  • Träning som kan anpassas till olika behov och situationer 

  • Möjlighet till egen träning och själv-behandling

  • Kvalitetssäkrade coacher och beprövade koncept

  • Fördjupande historiska, filosofiska och teoretiska presentationer

  • Nära kontakt med mästare och levande traditioner

  • Samverkan med World Academic Society of Medical Qigong, Concept of Educational Qigong och Shaolin-templet