Modern vetenskap möter uråldrig visdom

In the history of chi kung in China, physicians developed energy for healing, kungfu exponents for enhancing combat efficiency, Confucian scholars for mind expansion, and Taoist and Buddhist cultivators for spiritual growth.
— Wong Kiew Kit: The art of developing vital energy

Qigong, kungfu (kampkonst) och meditation har utförts och utvecklats under årtusenden, men ofta bakom stängda dörrar av en sluten krets individer i familjer, grupper och tempel.

Västvärlden håller nu på att upptäcka dessa enkla och effektiva verktyg för att ha energi och må bra på sikt i en snabbföränderlig och krävande värld.

MovingMind erbjuder kärnan i dessa traditioner, som en integrerad helhet för kropp, energi och sinne, anpassat för moderna människors behov och livsstil.

Träningen innebär att arbeta med energi och använder sig av kraftfulla former (rörelsesekvenser) från kungfun, dynamiska stående och sittande övningar, stimulerande massage och akupressur samt stilla men berikande meditation.


Utveckla färdigheter för hälsa och välmående, fysisk och mental styrka samt personlig utveckling 

Historiskt har läkare, filosofer, tjänstemån, soldater och munkar/nunnor utövat qigong, kungfu och meditation som en sammanhängande träning för att till exempel förbättra sin

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

 • ta bort stelhet och värk i muskler och leder

 • hantera stress, oro och frustrationer

 • höja sina energinivåer och motståndskraft

 • behandla och bota sjukdomar och ohälsa

FYSISK OCH INTELEKTUELL KAPACITET

 • öka sin fysiska styrka, snabbhet och flexibilitet

 • få bättre mentalt fokus, uthållighet och mental klarhet

 • stärka uppfattningsförmåga, minne och kreativitet

 • öka sin problemlösnings-, besluts- och initiativförmåga

PERSONLIGA UTVECKLING

 • skapa känslomässig och mental balans

 • utveckla personlig frihet och visdom 

 • fördjupa relationer med andra och sin omgivning

 • leva ett långt liv med glädje och mening


Träningen integrerar det fysiska och det mentala, till skillnad från traditionell motion och idrottande

Qigong is a skill of performing body-mind exercises that integrate body, breath and mind adjustments into one harmonous unity.
— Tianjun Liu et.al (2010): Chinese Medical Qigong

För att uppnå de eftersökta färdigheterna och effekterna så utgår träningen på MovingMind ifrån Qigongen, en vetenskaplig disciplin som kombinerar fysisk och mental träning. Qigongen som träningsform är speciell på så sätt att den strävar efter att integrera kropp, andning och tanke till en enhet. För utövaren handlar det om att bemästra tekniker och principer som sedan kan tillämpas i vardagen, på jobbet eller i andra situationer.

Qigongen skiljer sig från "vanlig" fysisk träning och motion där det saknas en medveten sammanlänkning av kroppens rörelser och positioner med specifika andnings- och mentala övningar. Qigongen som lärs ut på MovingMind är genuin vilket betyder att den även skiljer sig från vad som vanligtvis marknadsförs som Qigong men som ofta i praktiken innebär någon slags pensionärsgymnastik eller enbart lugna fysiska rörelser. 

Qigong som träningsform har en bredd och ett djup som inte återfinns inom många andra områden. I Kina finns ca 4000 officiella skolor med sina tolkningar och övningar. Qigongen kan ske stående, sittande, liggande eller gående enligt särskilda rörelsesekvenser (former). Träningen kan vara statisk eller dynamisk och ske långsamt eller snabbt. Gemensamt för olika typer av qigong är att det är en autogen form av träning som kräver koncentration och kontinuitet.

MovingMind har valt ut enkla och effektiva övningar i ett sammanhängande träningssystem. Målsättningen är att erbjuda koncentrerade kurser och kraftfulla verktyg som utövaren kan använda vid behov utan att vara beroende av tränare, tidsschema, lokal eller utrustning.